Doanh nghiệp 06/12/2023 08:00

Thủy điện Thác Mơ muốn tạm ứng cổ tức 89,83% bằng tiền năm 2023

Tỷ lệ cổ tức này có thể coi là cao "đột biến" vì các năm trước khoảng 25-30%.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán: TMP) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 22/12.

Theo tài liệu này, công ty muốn chi tạm ứng cổ tức năm 2023, tỷ lệ 89,83%, tương đương 8.983 đồng/cổ phiếu. Năm 2022, công ty trả cổ tức 30% bằng tiền.

Theo thông báo, công ty đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 25% hồi tháng 11, tương ứng số tiền 175 tỷ đồng. Đợt 2 được dự kiến thanh toán vào ngày 8/12, tỷ lệ 26%, tương ứng số tiền 182 tỷ đồng.

Đợt còn lại là 38,83%, công ty chưa công bố phương án và thời gian chi trả cụ thể.

Thủy điện Thác Mơ cũng cho biết tỷ lệ cổ tức trên là tạm ứng. Phương án phân phối lợi nhuận chính thức sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 sau khi có Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Ngoài ra, hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Theo đó, doanh nghiệp sẽ hoàn nhập gần 93,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia lại cho cổ đông.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty có kết quả kinh doanh khá rực rỡ khi lãi 352 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ nhưng vượt 18% mục tiêu năm.

Khổng Chiêm

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *