Doanh nghiệp 02/06/2015 17:52

Tập đoàn của bầu Đức “trần tình” về nợ khủng

FICA – Riêng khoản vay dài hạn ngân hàng 1.329 tỷ đồng sắp đến hạn trong vòng 1 năm, HAGL khẳng định, kế hoạch kinh doanh và dòng tiên của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) vừa công bố thông tin chi tiết liên quan đến số dư nợ vay ngắn hạn trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I/2015.

Cụ thể, trong cơ cấu khoản dư nợ của HAGL bao gồm 5 cấu phần, trong đó, trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd là 1.100 tỷ đồng, ngày đáo hạn vào 31/8/2015.

Bên cạnh đó, còn có 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd, đáo hạn vào ngày 15/7/2015.

Một bộ phận nợ cũng gần tới hạn là 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp. Các trái phiếu này đều có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất và phù hợp với diễn biến thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, HAGL còn có khoản vay ngắn hạn ngân hàng 1.787 ỷ đồng và các khoản vay dài hạ ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm là 1.329 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ bằng trái phiếu, HAGL cho biết, do thị trường chứng khoán của Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ.

Trong khi đó, với các khoản vay ngắn hạn 1.787 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích tài trợ vốn lưu động của tập đoàn nên luôn luân chuyển với số dư ổn định. Khoản vay dài hạn 1.329 tỷ đồng sắp đến hạn trả, HAGL khẳng định, kế hoạch kinh doanh và dòng tiên của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *