Doanh nghiệp 16/05/2014 10:16

HAGL lãi lớn quý I nhờ đường, xây dựng, không có doanh thu từ cao su

FICA - Lợi nhuận sau thuế quý I đạt gần 399 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Mía đường đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu lợi nhuận nhưng Tập đoàn lại không ghi nhận doanh thu từ cao su trong quý này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 925 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn khiến lợi nhuận gộp về bán hàng tăng 27%, đạt 431 tỷ đồng.

Tương tự như quý IV/2013, doanh thu từ mía đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 50% và mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Biên lợi nhuận gộp (lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần) từ đường đạt 60%, gấp 3 - 4 lần so với các doanh nghiệp mía đường trong nước. 

Tuy nhiên, trong quý này, HAGL không ghi nhận doanh thu từ cao su. 

Vì vậy, doanh thu từ hợp đồng xây dựng, chiếm tỷ trọng thứ 2 trong cơ cấu tổng doanh thu, gấp 5 lần cùng kỳ, đạt 249 tỷ đồng. Trong báo cáo kỳ trước, HAGL cho biết, doanh thu xây dựng đến chủ yếu từ xây dựng sân bay Attapeu cho Lào. 

Doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn quý này tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm với chi phí lãi vay giảm từ 126 tỷ đồng xuống 102 tỷ đồng. HAGL đạt 34 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, so với khoản lỗ 100 tỷ đồng cùng kỳ 2013.

Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và lỗ từ hoạt động khác đều giảm.

Với lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, HAGL hoàn thành 27% kế hoạch năm là 1.460 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận năm nay của Tập đoàn gấp rưỡi thực hiện năm ngoái, và trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự khẳng định chắc chắn đạt được mức lợi nhuận này. Nếu không đạt được kế hoạch lợi nhuận, ông Sự sẽ xin từ chức.

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 518 đồng.

Tổng tài sản của HAGL tới cuối quý I/2014 đạt 30.842 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Tuy nhiên, tiền mặt lại giảm gần 1.000 tỷ đồng, từ 2.448 tỷ đồng xuống 1.429 tỷ đồng.

Vay và nợ ngắn hạn giảm 483 tỷ đồng trong khi vay và nợ dài hạn tăng thêm 1.018 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phát hành trái phiếu.

Về tình hình đầu tư, chi phí trồng cây cao su và cọ dầu tới cuối quý I/2014 là 6.874 tỷ đồng, tăng 368 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. HAGL cũng chi thêm 256 tỷ đồng cho dự án khu phức hợp HAGL Myanmar, tổng số tiền đã đầu tư lên 1.655 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư dài hạn khác hầu như không thay đổi, ngoại trừ việc Tập đoàn cho chính phủ Lào vay thêm 188 tỷ đồng, nâng khoản cho vay đối với dự án sân bay quốc tế Attapeu lên 304 tỷ đồng. 

Khoản vay này không tính lãi và sẽ được cấn trừ vào tiền thuế và các nghĩa vụ khác phải trả cho Chính phủ Lào trong tương lai.

Lam Thanh

Chủ đề: Giia tom , Kfc , vietnamnet Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *