Doanh nghiệp 30/10/2014 23:11

Doanh thu bình quân khu vực doanh nghiệp tăng cao nhất 5 năm

FICA - Doanh thu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 20,1% so với cùng kì 2013, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009.

Theo báo cáo tình hình kinh tế 10 tháng đầu năm của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC), tình hình doanh nghiệp chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Kết luận này đưa ra sau khi phân tích và đánh giá dựa trên mẫu nghiên cứu 800-1.000 doanh nghiệp phi tài chính, niêm yết tại HNX và HOSE, UPCOM và công ty đại chúng chưa niêm yết. 

Cải thiện đầu tiên có thể nhận thấy là doanh thu bình quân của khu vực doanh nghiệp cải thiện kể từ quý 2/2013. Doanh thu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 20,1% so với cùng kì 2013, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009.

NFSC cho biết, quy mô tài sản và vốn bình quân của doanh nghiệp tăng. Trong đó, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân tăng tương ứng 19,44% và 18,92% so với cùng kỳ 2013 - là mức tốt nhất kể từ năm 2009. Điều này cho thấy niềm tin kinh doanh của khu vực này có sự phục hồi nhất là khi thị trường chứng khoán cũng có những diễn biến tích cực.

Biến động tích cực của thị trường chứng khoán cũng cho thấy niềm tin đầu tư có dấu hiệu phục hồi. Tính đến cuối quý 2/2014 chỉ số VNindex ghi nhận tăng 20,16% so với cùng thời điểm năm 2013 và tăng 18,16% so cuối Q1/2014.

Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) do Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam công bố quý 3/2014 vượt xa quý trước (74 điểm so với 66 điểm). 


Trong khi đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối các doanh nghiệp cũng đã được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2014 ROA, ROE của khu vực doanh nghiệp phi tài chính lần lượt đạt 1,49% và 3,7% tương ứng tăng điểm 0,28 và 0,54 điểm % so với cùng kì năm 2013. Thuế TNDN cũng tăng 31% (cùng kỳ 2013 giảm 7%).

Theo NFSC, khả năng thanh toán và trả nợ lãi vay của các doanh nghiệp tốt hơn nhờ vào lãi suất giảm, tái cơ cấu và quản lý tốt hơn tài sản. Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay khoản phải thu trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng so với cùng kì năm 2013 ở mức 1,51 lần và 1,83 lần. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2008.

Bên cạnh đó, khả năng thanh toán lãi vay của khu vực doanh nghiệp phi tài chính đạt 5,07 và ở mức cao nhất kể từ 2011; Tỷ số thanh toán hiện thời và tỷ số thanh toán nhanh tương ứng đạt 1,56 và 0,86 lần.

Điều kiện kinh doanh liên tục được cải thiện trong 11 tháng khi chỉ số
PMI (HSBC) liên tục trên 50 điểm kể từ tháng 9/2013.

Tuy nhiên, NFSC cũng cho rằng, doanh nghiệp mặc dù cải thiện nhưng còn không ít khó khăn. Mặc dù đã có chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm 2014 song hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Hiệu quả kinh doanh của nhóm SMEs trong mẫu nghiên cứu 14 liên tục suy giảm kể từ năm 2008. Trong tháng 10, nợ đọng thuế của doanh nghiệp tăng 12,9% so với 31/21/2013.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *