Doanh nghiệp 10/01/2014 12:40

4,6% DN chuyển lỗ thành lãi giúp ngân sách có thêm 28.800 tỷ đồng

FICA - Từ năm 2012 trở về trước, số doanh nghiệp khai lỗ là 70% và hoạt động có lãi chỉ có 30% doanh nghiệp thì đến năm 2013, con số doanh nghiệp khai có lãi đã tăng lên 34,6% tăng 4,6% so với năm trước.

Bên lề Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013 triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2014 do Cục Thuế TPHCM tổ chức sáng ngày 9/1/2014 tại TPHCM, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong báo cáo của Bộ Tài chính trình Quốc hội tháng 9/2013 đánh giá về tình hình thực hiện ngân sách, Bộ Tài chính ước Tổng thu cân đối  NSTW sẽ hụt 63.000 tỷ đồng (tổng thu ngân sách năm 2013 hụt 25.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2013 kết quả thu thực thu NSNN đạt 910.100 tỷ đồng, số thu tuyệt đối vượt 23.400 tỷ đồng (Dự toán QH giao đầu năm là 887.000 tỷ đồng) đạt 102,6% dự toán. Kết quả thu NSNN năm 2013 sau khi đảm bảo chi hoàn thuế GTGT phát sinh trong năm đạt 100,36% dự toán năm. Trong số vượt thu này, đã đầu tư trở lại một số ngành kinh tế quan trọng, có ảnh hưởng đến đời sống của người dân là 13.000 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, để có được kết quả như trên là do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2013 đã có những bước khởi sắc quan trọng thể hiện dựa trên số liệu thành lập mới và số liệu doanh nghiệp ngừng nghỉ hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2013, trong khi số doanh nghiệp ngừng, nghỉ, giải thể, phá sản là 61.000 doanh nghiệp thì số doanh nghiệp được thành lập mới là 79.000 doanh nghiệp. Như vậy, với 18.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tăng thêm trong năm 2013 đã nâng mức doanh nghiệp đang hoạt động lên con số 173.000 doanh nghiệp, qua đó có đóng góp không nhỏ vào nguồn thu NSNN.

Điều đáng nói, từ năm 2012 trở về trước, số doanh nghiệp khai lỗ là 70% và hoạt động có lãi chỉ có 30% doanh nghiệp thì đến năm 2013, con số doanh nghiệp khai có lãi đã tăng lên 34,6% tăng 4,6% so với năm trước. Con số 4,6% doanh nghiệp chuyển từ lỗ thành lãi này đã giúp ngân sách tăng thêm 28.800 tỷ đồng. Đây là một sự khởi sắc hết sức quan trọng và đáng ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp trong đóng góp vào NSNN.

Bên cạnh đó, số thuế TNDN mà doanh nghiệp đã nộp vào NSNN là 91.000 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Quan trọng hơn đằng sau đó là số tích lũy của doanh nghiệp đạt trên 270.000 tỷ để thực hiện cho đầu tư và các bước phát triển tiếp theo.

Bộ Tài chính cũng thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về thu lợi tức sau thuế sau khi doanh nghiệp được trừ đi các loại quỹ của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thu từ cổ tức từ vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tại doanh nghiệp cổ phần hóa, ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai thực hiện và được sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của địa phương và doanh nghiệp đã thu thêm được 28.000 tỷ cho ngân sách.

"Các bạn biết rằng, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, năm 2013 chúng ta đã thực hiện giãn, giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp, nâng mức giảm trừ gia cảnh và mức thu nhập chịu thuế TNCN (từ 1,5 triệu lên 9 triệu). Đã có nhiều ý kiến cho rằng khả năng không hoàn thành nhiệm vụ thu vì việc thực hiện giãn, giảm này. Tuy nhiên, sau khi thực hiện thì tổng số tiền thuế được giãn, giảm năm 2013 là 28.000 tỷ đồng và chúng tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân chính gây giảm thu, mà ngược lại là chính sách cần thiết để nuôi dưỡng nguồn thu sau này", Thứ trưởng khẳng định.

Xác định được nguồn thu khó khăn nên trong 2013, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nợ đọng thuế tập trung vào các doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu rủi ro. Qua thanh kiểm tra 54.000 doanh nghiệp đã xử lý thu về cho ngân sách 13.400 tỷ đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, xử lý trên 230 doanh nghiệp, đấu tranh giảm lỗ ở nhóm doanh nghiệp này thêm 4.600 tỷ và tăng thu thêm cho ngân sách 2.300 tỷ.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã đấu tranh để chống lại việc lợi dụng chính sách thông thoáng, tạo điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp để mua bán hóa đơn và trục lợi từ việc hoàn thuế GTGT. Trong năm cũng đã phối hợp với cơ quan công an để thanh tra 120 doanh nghiệp, chuyển cơ quan công an hồ sơ của 54 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, khởi tố 34 doanh nghiệp và bắt 21 đối tượng.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *