Chứng Khoán 10/08/2018 07:13

Việt Nam có gần 2,1 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán

Sở hữu 3.143 tài khoản giao dịch, song các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài lại đang có “tiếng nói” lớn trên thị trường. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu tới hơn 2 triệu tài khoản.

Lượng "người chơi" trên thị trường chứng khoán ngày càng tăng

Số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, đến ngày 31/7/2018, tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên thị trường đạt 2.090.449 tài khoản.

Trong đó, 2.063.673 tài khoản là của nhà đầu tư trong nước với 2.054.773 tài khoản do nhà đầu tư cá nhân sở hữu, nhà đầu tư tổ chức sở hữu 8.900 tài khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài có 26.776 tài khoản, chiếm 1,3% tổng số tài khoản giao dịch trên thị trường. Trong đó, cá nhân nước ngoài sở hữu 23.633 tài khoản giao dịch, các tổ chức nước ngoài sở hữu 3.143 tài khoản. Như vậy, tổ chức nước ngoài đang sở hữu 35,3% tổng số tài khoản của các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch hiện tại trên thị trường đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Mai Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *