Chứng Khoán 10/12/2023 09:35

Trái phiếu Chính phủ “đắt khách” trở lại

Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tháng 11 tại HNX có xu hướng tăng trưởng khá mạnh, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tổng giá trị trái phiếu huy động được đạt 31.950 tỷ đồng trong tháng 11.

Thông qua 32 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ và trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh, tổng giá trị trái phiếu huy động được đạt 31.950 tỷ đồng, tăng 68,38% so với tháng 10.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành thành công 19.650 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11, tổng cộng đạt 71% kế hoạch năm. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phát hành thành công 12.300 tỷ đồng trái phiếu, lũy kế 11 tháng đạt 87,27% kế hoạch phát hành năm 2023.

Lãi suất trúng thầu trái phiếu KBNN kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm tại phiên cuối tháng giảm nhẹ so với thời điểm đầu tháng với mức giảm lần lượt là 4 điểm, 17 điểm và 20 điểm đạt 1,6%, 2,28% và 2,48%. Riêng kỳ hạn 30 năm duy trì lãi suất ổn định ở mức 3,05% như 2 tháng gần đây. Trong khi đó, kỳ hạn phát hành TPCP có xu hướng tăng, kỳ hạn bình quân là 12,93 năm, tăng 3,68 năm so với mức kỳ hạn bình quân của hồi tháng 10. 

Thị trường giao dịch TPCP sôi động trở lại trong tháng 11, trong đó giá trị giao dịch theo phương thức thông thường (outright) đạt gần 113.143 tỷ đồng, giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 21.178 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng đạt 6.106 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng trước. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 11 chiếm 2,05% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *