Chứng Khoán 04/10/2018 10:52

Kỳ vọng gì từ Luật chứng khoán mới?

Theo dự kiến kế hoạch, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội cho ý kiến vào quý II/2019; và trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua vào quý IV/2019.

Luật Chứng khoán sửa đổi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy TTCK phát triển bền vững

Báo cáo cập nhật của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho hay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, chuẩn bị lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định, trước khi chính thức trình Chính phủ, trình Quốc hội.

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương, 137 điều. Theo đại diện lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), căn cứ vào kết quả tổng kết, đánh giá thi hành luật, trên cơ sở Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Chính phủ thông qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN đã dự thảo những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán sửa đổi.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị liên quan tới việc đưa dự thảo luật ra lấy ý kiến rộng rãi cơ bản đã hoàn tất và sẽ sớm công bố, đăng tải nội dung dự thảo.

Bên cạnh những nội dung sửa đổi về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ,... dự thảo luật sẽ quy định rõ thống nhất với Luật Doanh nghiệp về phạm vi điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán, bổ sung, sửa đổi về quy định đối với công ty đại chúng như: điều kiện, hồ sơ, quyền và nghĩa vụ, chào mua công khai, tỷ lệ sở hữu nước ngoài...

Cũng trong dự thảo luật lần này, ban soạn thảo đã sửa đổI bổ sung về mô hình tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán cho phù hợp với Luật Doanh nghiêp, đồng thời sửa đổi tên gọi của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ thanh toán chứng khoán Việt Nam có tổ chức và hoạt động được sửa đổi và bổ sung tương tự như Sở giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, dự thảo luật lần này cũng sẽ có những điểm sửa đổi, bổ sung về các quy định liên quan tới công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; về công bố thông tin; thanh tra, xử lý vi phạm…

Theo dự kiến kế hoạch, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội cho ý kiến vào quý II/2019; và trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua vào quý IV/2019.

Luật Chứng khoán sửa đổi được thông qua và đi vào thi hành trên thực tiễn kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy TTCK phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *