Chứng Khoán 08/01/2018 14:25

Không cần đợi tới năm 2020, vốn hóa thị trường chứng khoán VN đã đạt 70% GDP

Mục tiêu tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 là 70% GDP. Tuy nhiên theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được mức này ngay trong năm 2017.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017,triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Trong phần báo cáo về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ Tài chính cho biết đã tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi, đảm bảo sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn tín dụng đầu tư nhà nước có hiệu quả.

Đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết đã tích cực thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua nới room, đơn giản hóa đăng ký, mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Kết quả năm 2017, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 70% GDP, tăng khoảng 80,5% so cuối năm 2016. Bộ Tài chính cho biết, với kết quả này thị trường chứng khoán đã mục tiêu đặt ra đến năm 2020.

Còn đối với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết năm 2017 tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 105,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so năm 2016; tổng giá trị tài sản đạt 302,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,4%; đầu tư trở lại nền kinh tế 247,8 nghìn tỷ đồng; chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%.

Về tái cơ cấu DNNN, Bộ Tài chính cho biết đã các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN. Tính đến ngày 20/12/2017, có 47 doanh nghiệp được  phê duyệt phương án cổ phần hóa, tổng giá trị gần 336 nghìn tỷ đồng.

Năm 2017, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn 2,27 nghìn tỷ đồng, thu về 4 nghìn tỷ đồng; SCIC đã thoái vốn tại 40 doanh nghiệp, thu về 21,6 nghìn tỷ đồng. Riêng việc thoái thành công 53,59% vốn cổ phần nhà nước tại Sabeco đã thu về gần 110 nghìn tỷ đồng.

Nợ công khoảng 61,3%GDP

Bộ Tài chính cũng cho biết, ước tính đến 31/12/2017, nợ công khoảng 61,3%GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,6%GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh khoảng 9,1%GDP, nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 45%GDP, đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép.

Ngoài ra, trong năm 2017, toàn ngành đã thực hiện 99,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế gần 899,8 nghìn hồ sơ; kiến nghị xử lý về tài chính gần 55,47 nghìn tỷ đồng (trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách 16,8 nghìn tỷ, đã thực hiện thu là 14,64 nghìn tỷ, giảm khấu trừ 1,6 nghìn tỷ), giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí 72 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 92,8 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 1,4 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời bắt giữ 13,8 nghìn vụ buôn lậu và gian lận thương mại; thu nộp NSNN khoảng 327 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 44 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 48 vụ.

Sang năm 2018, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá; thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, nhà nước còn định giá, bình ổn giá.

Ngoài ra ddẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; phát triển và nâng cao chất lượng thị trường dịch vụ tài chính; tiếp tục hoàn thiện thị trường kế toán, kiểm toán…

Nguyễn Khánh 

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *