Chứng Khoán 09/12/2023 06:20

Giới đầu tư đổ mạnh tiền vào kênh phái sinh

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) của hợp đồng phái sinh VN30 đạt 31.968 tỷ đồng/phiên trong tháng 11, tăng 8,1% so với tháng 10.

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 11 vừa qua có diễn biến tăng nhẹ.

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch bình quân đạt 290.494 hợp đồng/phiên, tăng 9,63% so với tháng 10, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 31.968 tỷ đồng/phiên, tăng 8,1%. Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 17/11 có khối lượng giao dịch lớn nhất trong tháng với 360.313 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng đạt 56.077 hợp đồng, giảm 4,03% so với tháng trước. Ngày 7/11 có khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 67.609 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch được thực hiện trong tháng 11.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 11, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không có nhiều biến động so với tháng trước, chiếm tỷ trọng giao dịch 2,33% và giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chiếm 1,47% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 11.2023

Tháng 10.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

290.494

264.970

9,63%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

31.968

29.572

8,10%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

56.077

58.430

-4,03%

4

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

%

2,33

2,34

-0,42%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,47

1,34

9,7%

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đạt 1.467.438 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 11, tăng 1,85% so với tháng trước.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *