Chứng Khoán 03/06/2014 10:05

Giao dịch hoán đổi ETF là gì?

ĐTCK giới thiệu đến bạn đọc cơ chế giao dịch hoán đổi đặc trưng là “phát hành/mua lại” với CCQ ETF.

Trong số báo 64, ĐTCK đã giới thiệu về vai trò của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) trong việc phong tỏa chứng khoán cơ cấu (CKCC) hỗ trợ góp vốn lập quỹ ETF. Theo đó, sau khi kết thúc đợt phát hành lần đầu, VSD sẽ thực hiện đăng ký và phân bổ chứng chỉ quỹ ETF (CCQ ETF) vào tài khoản NĐT và thành viên lập quỹ (AP) mở tại VSD. Nay ĐTCK giới thiệu đến bạn đọc cơ chế giao dịch hoán đổi đặc trưng là “phát hành/mua lại” với CCQ ETF.
 

Giao dịch phát hành/mua lại CCQ ETF và cơ chế thực hiện

Bên cạnh cơ chế giao dịch mua, bán CCQ ETF như đối với một cổ phiếu niêm yết trên Sở GDCK, trong suốt thời gian lưu hành CCQ ETF, NĐT, AP còn có thể thực hiện mua hoặc bán CCQ ETF trực tiếp với công ty quản lý quỹ (CTQLQ) tại thị trường sơ cấp thông qua cơ chế giao dịch phát hành hoặc mua lại CCQ ETF. Cơ chế này có thể hiểu khái quát như sau:

1) Đối với giao dịch phát hành (mua CCQ ETF):  lNĐT, AP gửi yêu cầu mua CCQ ETF cho CTQLQ khi có đủ CKCC. lCTQLQ phát hành thêm CCQ ETF để giao cho AP, NĐT sau khi nhận đủ CKCC.

2) Đối với giao dịch mua lại (bán CCQ ETF):  lNĐT, AP đề nghị CTQLQ mua lại CCQ ETF mà mình đang sở hữu. lCTQLQ nhận lại CCQ ETF và giao CKCC cho AP, NĐT.

Để thực hiện cơ chế giao dịch phát hành/mua lại, CTQLQ sẽ phải công bố thông tin (về tần suất, ngày giao dịch hoán đổi và các thông tin cụ thể về điều kiện được giao dịch sau khi quỹ ETF thành lập) để NĐT hoặc AP có thể thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi CCQ ETF.

Trong hoạt động phát hành/mua lại CCQ ETF, các công việc chính mà VSD thực hiện bao gồm:

Tiếp nhận các thông tin về lệnh giao dịch hoán đổi của NĐT, AP.

Kiểm tra để đảm bảo NĐT, AP có đủ CKCC/CCQ ETF trên tài khoản khi thực hiện giao dịch hoán đổi.

lThanh toán cho NĐT, AP vào ngày T+2 (ngày T là ngày giao dịch hoán đổi). Đối với các lệnh mua, VSD chuyển khoản số CKCC từ tài khoản AP, NĐT sang tài khoản của Quỹ ETF tại ngân hàng giám sát; đồng thời đăng ký bổ sung, lưu ký và ghi tăng số CCQ ETF phát hành thêm vào tài khoản của AP, NĐT. Đối với lệnh bán, VSD chuyển khoản số lượng CKCC từ tài khoản Quỹ ETF tại ngân hàng giám sát sang tài khoản của AP, NĐT; đồng thời rút lưu ký, hủy đăng ký và ghi giảm số CCQ ETF trên tài khoản AP, NĐT.

Sau khi hoàn tất việc thanh toán cho NĐT, VSD sẽ cung cấp cho Sở GDCK thông tin về số lượng CCQ ETF phát hành thêm/mua lại theo kết quả giao dịch hoán đổi ngay trong ngày thanh toán (ngày T+2) để các Sở GDCK có căn cứ thực hiện niêm yết bổ sung/hủy niêm yết một phần CCQ ETF vào ngày làm việc tiếp theo.

Theo Đầu tư chứng khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *