Chứng Khoán 24/06/2014 23:01

Giá trị chứng khoán niêm yết trên HNX tăng 140%

FICA - Sau 5 năm, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã tăng 42%, giá trị niêm yết tăng 140%, hiện có 364 DNNY với giá trị niêm yết đạt gần 90 nghìn tỷ đồng.

Hôm nay (24/6/2014), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức kỷ niệm 5 năm thành lập. Cho đến nay, thị trường cổ phiếu vẫn là nơi thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp lên niêm yết, giao dịch, ngày càng tuân thủ tốt các quy định về công bố thông tin minh bạch, tăng cường chất lượng quản trị công ty. 

So với thời điểm chuyển đổi, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã tăng 42%, giá trị niêm yết tăng 140%, hiện có 364 DNNY với giá trị niêm yết đạt gần 90 nghìn tỷ đồng. Hoạt động giao dịch được duy trì ở mức tương đối cao, từ mức bình quân 127 tỷ đồng/phiên giai đoạn 2005 – 2009 lên đến 530 tỷ đồng/phiên giai đoạn 2010-2013 và 768 tỷ đồng/phiên trong 5 tháng đầu năm 2014. 

Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng triển khai đồng thời các giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường giám sát giao dịch, hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin, minh bạch hóa thị trường.

Thị trường UPCoM phát triển về quy mô, khẳng định được vị thế là một trong ba thị trường giao dịch cổ phiếu tập trung do Nhà nước quản lý. Đến nay, thị trường UPCoM có 147 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, gấp 17 lần so với thời điểm khai trương, giá trị vốn hóa đạt 28.932 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với năm 2009. Cơ chế hoạt động và phương thức giao dịch trên UPCoM cũng từng bước được cải tiến để thuận lợi cho hoạt động đăng ký của doanh nghiệp và hoạt động giao dịch của nhà đầu tư.

Thị trường TPCP phát triển đột phá về quy mô và chất lượng, tập trung thị trường nợ ngắn hạn, dài hạn, cung cấp thông tin hữu hiệu cho công tác điều hành chính sách vĩ mô. 

Qua 5 năm, Sở đã tổ chức huy động được 586 nghìn tỷ đồng thông qua đấu thầu TPCP, tăng gấp 75 lần so với năm 2009. Trên thị trường thứ cấp, tính đến tháng 5/2014, giá trị niêm yết đạt 625 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với thời điểm chuyển đổi và đạt 17% GDP. 

Thanh khoản của thị trường giao dịch TPCP tăng 4,5 lần, từ mức 366 tỷ đồng/phiên năm 2009, lên 1.668 tỷ đồng/phiên năm 2013 và 2.578 tỷ đồng/phiên trong 05 tháng đầu năm 2014.

Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức công tác đấu giá cổ phần một cách hiệu quả, góp phần hiện thực hóa chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thị trường mới; chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ công tác vận hành TTCK; mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế... chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực và điều kiện vật chất để tham gia quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tiến tới đưa thị trường phát triển ở một cấp độ mới.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *