Chứng Khoán 21/01/2020 11:28

Dính hàng loạt vi phạm, một công ty chứng khoán bị phạt 365 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông tin về việc xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với 5 sai phạm.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra UBCKNN, Chứng khoán SmartInvest bị phạt tiền 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này còn bị phạt tiền 100 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quĩ chứng khoán. Đến ngày 9/1, công ty có báo cáo khắc phục vi phạm về giao dịch ký quĩ.

Thứ ba, công ty bị phạt tiền 50 triệu đồng với hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo báo cáo của Chứng khoán SmartInvest, đến ngày 9/1 công ty đã có đủ số lượng người hành nghề theo qui định.

Thứ tư, với lỗi không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 9/1, công ty đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng qui định.

Cuối cùng, Chứng khoán SmartInvest bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn. Đến ngày 9/1, công ty rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các qui định của pháp luật để thực hiện báo cáo đúng qui định.

Như vậy, với hàng loạt sai phạm như trên, Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt tổng cộng 365 triệu đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *