Chứng Khoán 27/04/2018 14:57

Cổ phiếu nhà bầu Đức bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có quyết định đưa cổ phiếu HAG vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ 7/5/2018. 

Lý do là công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. 

Trước đó, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, kiểm toán viên đã có ý kiến ngoại trừ về việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan với số tiền 4.023 tỷ đồng. 

Kiểm toán viên cũng nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn, dựa trên yếu tố nợ ngắn hạn của HAG vượt quá tài sản ngắn hạn là 3.526 tỷ đồng và đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Về phía HAG, tập đoàn cho biết nguyên nhân của việc thu hồi chủ yếu là do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho Tập đoàn.

HAG đánh giá tập đoàn đủ khả năng thu hồi các khoản phải thu, cho vay và lãi vay. Tuy nhiên, do giới hạn phạm vi nên kiểm toán viên không thể kiểm tra được hết và đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi nêu trên và đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mạnh vào mảng cây ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu bằng các kênh xuất kh u trực tiếp sang các thị trường lớn, củng cố mảng cao su, thanh lý mảng thủy điện, đàm phán với đối tác để bán dự án Myanmar.

Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm giải quyết khó khăn về thanh khoản. Công ty cũng đang bàn bạc với các ngân hàng có liên quan để điều chỉnh các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng tín dụng không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, HAG tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.

Sau khi được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 của HAG chỉ còn 371 tỷ đồng, giảm hơn 660 tỷ so với báo cáo tự lập, chủ yếu do khoản chi phí khác được điều chỉnh tăng thêm 280 tỷ đồng. HAG cho biết những sai sót trên là do "nghiệp vụ kế toán".

An Nguyên

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *