Chứng Khoán 07/07/2023 09:40

Chứng khoán sôi động, phái sinh “nóng” trở lại

Trong tháng 6, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng vọt hơn 12% so với tháng trước.

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng vừa qua, cùng với sự sôi động trên thị trường cơ sở, giao dịch chứng khoán phái sinh cũng tăng so với tháng trước.

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 176.615 hợp đồng/phiên, tăng 12,22%, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 19.507 tỷ đồng/phiên, tăng 17,27% so với tháng trước.

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 52.832 hợp đồng, tăng 6,57%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 6/6 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 58.516 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng tham gia giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2023 tăng lên mức 2,88% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán (CTCK) cũng tăng lên mức 1,94% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 6, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 6 của sản phẩm này là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng đạt hơn 1,3 triệu tài khoản tại thời điểm cuối tháng 6, tăng 2,36% so với tháng trước.

Tính trong 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 28,77 triệu hợp đồng, giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng 14,4% về khối lượng giao dịch và giảm 12,1% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước.

Tính bình quân phiên trong 6 tháng đầu năm, khối lượng giao dịch đạt 237.750 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch đạt 25.240 tỷ đồng/phiên, tương ứng tăng 13,45% về khối lượng giao dịch bình quân và giảm 12,79% về giá trị giao dịch bình quân so với 6 tháng đầu năm 2022. Hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *