Chứng Khoán 14/12/2022 18:26

Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt 125 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty Chứng khoán Rồng Việt vì vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán: VDS) ngày 14/12 cho biết đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số tiền Chứng khoán Rồng Việt phải nộp phạt là 125 triệu đồng. 

Nguyên nhân Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt là đơn vị này đã vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể, trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nội dung hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, Chứng khoán Rồng Việt chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Việt Đức

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *