Tìm kiếm

Chủ đề : Công ty cổ phần Pacific Quảng Trị

Quảng Trị "khai tử" dự án du lịch hơn 5.700 tỷ đồng

28/08/2023

Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo của Công ty cổ phần Pacific Quảng Trị đã bị chấm dứt hoạt động do nhà đầu tư không ký quỹ hoặc bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật...

Quảng Trị "khai tử" dự án du lịch hơn 5.700 tỷ đồng

28/08/2023

Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo của Công ty cổ phần Pacific Quảng Trị đã bị chấm dứt hoạt động do nhà đầu tư không ký quỹ hoặc bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật...

Trung Quốc cấm các công ty quốc doanh đấu thầu mới ở Việt Nam

09/06/2014

FICA - Theo tin từ tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Chính phủ Trung Quốc đã tạm thời cấm các công ty quốc doanh tham gia đấu thầu hợp đồng mới ở Việt Nam.