Tìm kiếm

Chủ đề : haxaco

Lợi nhuận quý IV/2022 sụt giảm, đại gia phân phối Mercedes vẫn lãi kỷ lục

17/01/2023

Haxaco lập kỷ lục lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập với lãi trước thuế đạt 306 tỷ đồng năm 2022 bất chấp quý cuối năm lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Lợi nhuận quý IV/2022 sụt giảm, đại gia phân phối Mercedes vẫn lãi kỷ lục

17/01/2023

Haxaco lập kỷ lục lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kể từ khi thành lập với lãi trước thuế đạt 306 tỷ đồng năm 2022 bất chấp quý cuối năm lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu, đại gia phân phối Mercedes Benz muốn vay 400 tỷ đồng

22/12/2022

Sau khi hủy kế hoạch chào bán gần 49 triệu cổ phiếu, Haxaco dự định vay Vietcombank tối đa 400 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Tập đoàn NN, dám bỏ tư duy gặp khó là kêu xin?

09/06/2014

'Khi khó khăn, không xin gì cả, không giảm hay hoãn thuế, không ưu đãi đầu tư, giảm lãi suất...mà sáng tạo, chấp nhận rủi ro mới xứng với vai trò chủ đạo và dẫn dắt nền kinh tế'.