Tìm kiếm

Chủ đề : Nguyễn Ảnh Nhượng Tống

Yeah1 tính chi hơn 200 tỷ đồng để mua lại 2 công ty từng bán đi

10/12/2022

Chuyển nhượng nhiều công ty để tránh nguy cơ bị hủy niêm yết, Yeah1 nay lại muốn mua lại cổ phần của chính những đơn vị này.

Hà Nội đột nhiên tăng biên chế, chạy chức tìm không ra

08/06/2014

Hà Nội vừa có kế hoạch sẽ tuyển 8.507 chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục. Trong khi, nghi vấn chạy chức 100 triệu đồng vẫn chưa tìm ra.