Tìm kiếm

Chủ đề : Đường Quảng Ngãi

Phó chủ tịch Đường Quảng Ngãi (QNS) liên tục đăng ký mua cổ phiếu

10/10/2022

Ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: QNS) vừa thông báo đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư.

Nhà đầu tư ngoại muốn tăng quyền kiểm soát ngân hàng

08/06/2014

Bỏ giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần (room) cho nhà đầu tư nước ngoài, sớm có quy định mới về cấp phép hoạt động của ngân hàng, gia hạn giấy phép cho các sản phẩm phái sinh...