Tìm kiếm

Chủ đề : ngân hàng quân đội

Vinachem muốn thoái toàn bộ vốn tại Tài chính Hóa chất

07/06/2014

FICA - Vinachem muốn chào bán toàn bộ 22 triệu cổ phiếu, tương ứng 37% vốn của Tài chính Hóa chất Việt Nam.