Tìm kiếm

Chủ đề : Nguyễn Chí Công

FLC bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới

04/10/2022

FLC bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao là gương mặt quen thuộc của tập đoàn, trong bối cảnh 3 phó tổng giám đốc rời đi sau chưa đầy 80 ngày.

FLC bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới

04/10/2022

FLC bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao là gương mặt quen thuộc của tập đoàn, trong bối cảnh 3 phó tổng giám đốc rời đi sau chưa đầy 80 ngày.

Vinachem muốn thoái toàn bộ vốn tại Tài chính Hóa chất

07/06/2014

FICA - Vinachem muốn chào bán toàn bộ 22 triệu cổ phiếu, tương ứng 37% vốn của Tài chính Hóa chất Việt Nam.