Tìm kiếm

Chủ đề : HU6

HUD6 trả cổ tức 300 đồng/cổ phiếu

04/10/2022

Ngày 3/10, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (mã chứng khoán: HU6) thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể là 300 đồng/cổ phiếu.

HUD6 trả cổ tức 300 đồng/cổ phiếu

04/10/2022

Ngày 3/10, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (mã chứng khoán: HU6) thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể là 300 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

07/06/2014

Trong tuần tới, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục sẽ hút dòng tiền.