Tìm kiếm

Chủ đề : amc

Khoáng sản Á Châu (AMC) bị phạt "khủng"

03/10/2022

Tổng số tiền là hơn 975 triệu đồng, trong đó hơn 143 triệu đồng là tiền phạt 20% dựa trên số thuế khai sai, số tiền cần truy thu ban đầu là hơn 716 triệu đồng.  AMC còn được yêu cầu phải trả số thuế chậm nộp là hơn 115,6 triệu đồng.

Khoáng sản Á Châu (AMC) bị phạt "khủng"

03/10/2022

Tổng số tiền là hơn 975 triệu đồng, trong đó hơn 143 triệu đồng là tiền phạt 20% dựa trên số thuế khai sai, số tiền cần truy thu ban đầu là hơn 716 triệu đồng.  AMC còn được yêu cầu phải trả số thuế chậm nộp là hơn 115,6 triệu đồng.

Chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

07/06/2014

Trong tuần tới, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục sẽ hút dòng tiền.