Tìm kiếm

Chủ đề : pv power rec

PV Power muốn góp thêm 107,1 tỷ đồng vào PV Power REC

02/10/2022

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) công bố Nghị quyết tăng vốn cho CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực dầu khí (PV Power REC).

PV Power muốn góp thêm 107,1 tỷ đồng vào PV Power REC

02/10/2022

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) công bố Nghị quyết tăng vốn cho CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực dầu khí (PV Power REC).

Chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

07/06/2014

Trong tuần tới, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục sẽ hút dòng tiền.