Tìm kiếm

Chủ đề : cá mập đầu tư

Apax English của shark Thủy kinh doanh ra sao?

25/09/2022

Năm 2021 chỉ đạt lợi nhuận 21,6 tỷ đồng nhưng Apax English vẫn có đóng góp lớn vào lợi nhuận Apax Holdings thông qua việc bán quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Apax English của shark Thủy kinh doanh ra sao?

25/09/2022

Năm 2021 chỉ đạt lợi nhuận 21,6 tỷ đồng nhưng Apax English vẫn có đóng góp lớn vào lợi nhuận Apax Holdings thông qua việc bán quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Chiếm quyền kiểm soát doanh nghiệp không phải mục đích của đầu tư gián tiếp

15/08/2018

Việc chiếm quyền lái tàu không bao giờ là mục tiêu của đầu tư gián tiếp mà chỉ là chuyện cực chẳng đã khi người lái tàu không còn phù hợp và đấy sẽ là một phi vụ đầu tư thất bại vì đâu có dễ kiếm được người thay thế trong một tổ chức vốn thế mạnh là đầu tư gián tiếp.

Doanh nghiệp Mỹ quan tâm tới tham gia cổ phần hóa DNNN Việt Nam

03/06/2014

FICA - Các DN Mỹ cũng quan tâm đến quy trình cổ phần hóa các DN nhà nước và đặt câu hỏi liệu các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình cổ phần hóa.