Tìm kiếm

Chủ đề : giao dịch khối ngoại

Tràn lan website bán hàng trực tuyến “vô chủ”

03/06/2014

FICA - Việt Nam hiện có gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có khoảng hơn 200.000 doanh nghiệp là có website. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 40% - 45% trên tổng số doanh nghiệp có website là