Tìm kiếm

Chủ đề : thuế tài sản

Đánh thuế nhà và đất cần lộ trình phù hợp

11/02/2023

Bộ Tài chính đề nghị xây dựng Luật Thuế bất động sản, tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế theo biểu thuế suất lũy tiến. Theo đại biểu Quốc hội và chuyên gia, việc này cần lộ trình phù hợp mới có thể thực hiện được.

Cân nhắc việc đánh thuế ngôi nhà thứ hai trở đi

22/12/2022

Đã xuất hiện những luồng ý kiến khác nhau trước đề xuất của TP.HCM, trong đó có việc được thí điểm đánh thuế đối với bất động sản từ ngôi nhà thứ hai trở đi với hộ gia đình, cá nhân.

Tạm hoãn xuất cảnh để thu hồi nợ thuế

10/12/2022

Cục Thuế TP Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước...

Sẽ có hàng loạt các giải pháp cho bất động sản

28/05/2014

FICA - Ông Vũ Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây Dựng cho biết, trong thời gian tới sẽ có hàng loạt các giải pháp cho thị trường bất động sản.