Tìm kiếm

Chủ đề : "vietinbank"

Chủ tịch OceanBank về lại VietinBank làm Phó tổng giám đốc

13/10/2022

Ông Đỗ Thanh Sơn là một trong 8 cán bộ VietinBank sang làm lãnh đạo OceanBank trong giai đoạn tái cơ cấu năm 2015, vừa về lại VietinBank. Tại OceanBank, ông làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Chủ tịch OceanBank về lại VietinBank làm Phó tổng giám đốc

13/10/2022

Ông Đỗ Thanh Sơn là một trong 8 cán bộ VietinBank sang làm lãnh đạo OceanBank trong giai đoạn tái cơ cấu năm 2015, vừa về lại VietinBank. Tại OceanBank, ông làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Mua bán nhà trên giấy: Rủi ro đến đâu?

27/05/2014

FICA - Sáng nay 27/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, vấn đề nhà ở xã hội và kinh doanh nhà hình thành trong tương lai trở thành trọng tâm để các đại biểu Quốc hội thảo luận.