Tìm kiếm

Chủ đề : Sắp có chính sách xóa nợ tiền thuế

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

30/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

30/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bán lẻ tiến vào thị trường nông thôn, cách nào?

24/05/2014

Chiếm 68% trong tổng số 90 triệu dân của cả nước, người tiêu dùng tại nông thôn có thu nhập tăng đến 44% và ngày càng nhiều người đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, theo Nielsen, đa số các DN vẫn bỏ ngỏ thị trường đầy tiềm năng này do còn thiếu thông tin và các nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen tiêu dùng nơi đây.