Tìm kiếm

Chủ đề : giảm lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay mua nhà tăng, người dân lo sốt vó

22/10/2022

Loạt ngân hàng nâng lãi suất cho vay khiến người có nhu cầu vay và người đã vay đều đứng ngồi không yên. Chi phí trả lãi vay nhiều hơn khiến không ít người thấp thỏm lo lắng sẽ không trả được nợ.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng, người dân lo sốt vó

22/10/2022

Loạt ngân hàng nâng lãi suất cho vay khiến người có nhu cầu vay và người đã vay đều đứng ngồi không yên. Chi phí trả lãi vay nhiều hơn khiến không ít người thấp thỏm lo lắng sẽ không trả được nợ.

Lãi suất điều hành tăng, còn lo áp lực tỷ giá?

23/09/2022

Dù giúp "kìm cương" tỷ giá USD/VND, song nỗi lo lãi suất cho vay tăng và biến số khó đoán tới thị trường chứng khoán lại hiện hữu.

Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt lãi suất điều hành

22/09/2022

Trần lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng tại các ngân hàng tăng lên 5%/năm, còn tại quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng vi mô là 5,5%/năm. Một loạt lãi suất điều hành khác cũng tăng.

Ngân hàng lại tăng lãi suất huy động VND

05/10/2018

Khảo sát biểu lãi suất huy động tiền gửi VND tại một số ngân hàng ngày 5/10 cho thấy, lãi suất đầu vào được điều chỉnh tăng nhẹ 0,2%/năm so với trước đây.