Tìm kiếm

Chủ đề : hiện tượng chuyển giá

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chống chuyển giá

20/10/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đại của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính làm tốt hơn việc chống chuyển giá sau khi báo chí và chuyên gia nêu trình độ kiểm toán viên không đủ năng lực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chống chuyển giá

20/10/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đại của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính làm tốt hơn việc chống chuyển giá sau khi báo chí và chuyên gia nêu trình độ kiểm toán viên không đủ năng lực.

Thủ tướng chỉ đạo miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi biểu tình

21/05/2014

FICA - Thủ tướng chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan căn cứ thiệt hại thực tế của doanh nghiệp, thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế; gia hạn thời hạn nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đối với số phát sinh trước tháng 5/2014 mà chưa nộp, tương ứng với mức độ thiệt hại.