Tìm kiếm

Chủ đề : gỗ

Công ty Mỹ nộp đơn phá sản, một doanh nghiệp Việt có nguy cơ mất trắng 80 tỷ đồng?

11/10/2023

Công ty Phú Tài có khoản phải thu gần 80 tỷ đồng với doanh nghiệp Noble House vừa đệ đơn xin phá sản.

Công ty Mỹ nộp đơn phá sản, một doanh nghiệp Việt có nguy cơ mất trắng 80 tỷ đồng?

11/10/2023

Công ty Phú Tài có khoản phải thu gần 80 tỷ đồng với doanh nghiệp Noble House vừa đệ đơn xin phá sản.

Kiểm tra giá nhà ở xã hội tại 3 thành phố lớn

20/05/2014

Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.