Tìm kiếm

Chủ đề : hoang kieu

Kiểm tra giá nhà ở xã hội tại 3 thành phố lớn

20/05/2014

Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.