Tìm kiếm

Chủ đề : bup be tinh duc hang quoc

Bảo vệ nhà đầu tư, cách nào để cải thiện thứ bậc?

20/05/2014

Báo cáo về môi trường kinh doanh toàn cầu của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) năm 2013 đánh giá Việt Nam ở vị trí thứ 157 về bảo vệ nhà đầu tư. Kết quả này, tuy có cải thiện 12 bậc so với năm 2012 (vị trí 169), nhưng vẫn thuộc hàng “đội sổ” trên bản đồ thế giới. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, tính minh bạch và quản trị công ty còn yếu kém là hai nguyên nhân khiến Việt Nam mất điểm trong chủ đề này.