Tìm kiếm

Chủ đề : xuất khẩu lao động nhật bản

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

30/06/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trong đó, đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở một số trường hợp.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

30/06/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trong đó, đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở một số trường hợp.

GAS, VNM giảm mạnh, hai sàn mất điểm

19/05/2014

FICA- Mặc dù số mã tăng xấp xỉ số mã giảm, song với hai trụ cột là GAS và VNM giảm mạnh, VN-Index chấp nhận đánh mất 1,3 điểm. Khối ngoại đang mua vào rất mạnh ITA và SHB.