Tìm kiếm

Chủ đề : tài sản

Tài sản của giới siêu giàu nước Mỹ tăng cao kỷ lục

29/03/2024

Thành quả trên tới từ diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán.

Cán bộ Hà Nội biến động tài sản 300 triệu đồng trở lên phải kê khai

12/12/2022

Việc kê khai biến động tài sản hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên; công chức là kế toán viên, thanh tra viên; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Cán bộ Hà Nội biến động tài sản 300 triệu đồng trở lên phải kê khai

12/12/2022

Việc kê khai biến động tài sản hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên; công chức là kế toán viên, thanh tra viên; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Sông Đà 4 báo lãi hơn 500 triệu đồng sau nửa năm, khoản phải thu vẫn cao ngất

01/10/2022

Lợi nhuận sau thuế của Sông Đà 4 chỉ đạt 528 triệu đồng, giảm hơn 300 triệu đồng. Khoản phải thu khách hàng trong nhiều năm qua của công ty này luôn dao động trong khoảng 700-800 tỷ đồng, chiếm hơn 50% giá trị tổng tài sản.

Hà Nội nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ để cho mượn, cho thuê

13/11/2018

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản nghiêm cấm đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền...

Hà Nội nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ để cho mượn, cho thuê

13/11/2018

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản nghiêm cấm đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền...

Làm sao để đáp ứng đủ vốn kinh doanh kịp thời?

14/01/2014

FICA - Có thể được hỗ trợ vay lên đến 85% vốn và 70% giá trị tài sản đảm bảo.