Tìm kiếm

Chủ đề : lcg

XK nông sản sang Trung Quốc: Cần chủ động, tránh lợi trước mắt

18/05/2014

Về lâu dài các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách thức buôn bán nông sản với Trung Quốc để tránh bị động, chạy theo cái lợi trước mắt mà hại về lâu dài...