Tìm kiếm

Chủ đề : xe may hoi xang

Điều gì đang hấp dẫn nhà đầu tư ngoại?

17/05/2014

Trái ngược với động thái ồ ạt bán ra của nhà đầu tư trong nước thì các nhà đầu tư nước ngoại lại tranh thủ mua vào. Tính đến thời điểm 2 tuần gần đây, họ đã giải ngân vào thị trường hơn 1.500 tỷ đồng.